TÚI ĐỰNG DỤNG CỤ THI CÔNG ĐIỆN
Túi đựng dụng cụ thi công đa năng, khả năng đựng được 35 món đồ thi công điện, viễn thông.