GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI BÌNH DƯƠNG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI BÌNH DƯƠNG VIỆT NAM tiền thân là Công ty Cổ phần Thương mại Xây lắp Thái Bình Dương Việt Nam được thành lập năm 2009 tại thành phố Hồ Chí Minh. Với sự phát triển đột phá của ngành viễn thông, ngay từ những ngày đầu thành lập Công ty đã định hướng đúng đắn về lĩnh vực hoạt động đưa Thái Bình Dương trở thành một trong những công ty dẫn đầu về công nghệ sản xuất cáp quang công nghệ chặt