ĐẦU NỐI QUANG NHANH FAST CONNECTOR (SC/APC)
Đầu nối quang nhanh Fast connector (SC/APC)
Đầu nối quang nhanh Fast connector (SC/UPC)
Đầu nối quang nhanh Fast connector (SC/UPC)
Rệp nối quang cơ khí
Rệp nối quang cơ khí
Dây nhảy quang SC/APC - SC/UPC : Truyền hình ăng-ten cộng đồng, hoạt động thiết bị cuối, các mạng viễn thông, tàu điện ngầm, mạng nội bộ (LANs), các hệ thống xử lý dữ liệu, thiết bị đo quang, các lắp đặt ở nhà, các mạng diện rộng (WANs).
Dây nhảy quang  LC/APC-SC/APC
Dây nhảy quang LC/APC – SC/APC : Truyền hình ăng-ten cộng đồng, hoạt động thiết bị cuối, các mạng viễn thông, tàu điện ngầm, mạng nội bộ (LANs), các hệ thống xử lý dữ liệu, thiết bị đo quang, các lắp đặt ở nhà, các mạng diện rộng (WANs).
Dây nhảy quang LC/UPC – LC/UPC MM SX : Truyền hình ăng-ten cộng đồng, hoạt động thiết bị cuối, các mạng viễn thông, tàu điện ngầm, mạng nội bộ (LANs), các hệ thống xử lý dữ liệu, thiết bị đo quang, các lắp đặt ở nhà, các mạng diện rộng (WANs).
Dây pigtail
Dây cáp quang kích thước 0.9/ 1.0/ 1.6/ 2.0/ 3.0 dùng cho sản xuất dây nhẩy quang, phụ kiện quang
Hộp phối quang FTTH OTB 8 core
Hộp phối quang FTTH OTB 8 core