Cáp kéo cống phi kim loại

Cáp kéo cống phi kim loại

Trạng thái:
Còn hàng
Call to order: +84911666278 (8.00 AM)

CẤU TRÚC

ỨNG DỤNG

- Lắp đặt trong hệ thống cống bể, hào/ rãnh kỹ thuật và hệ thống tunnel;

- Đường kính cáp nhỏ gọn, thuật tiện khi vận chuyển và lắp đặt;

- Thiết kế phù hợp cho các hệ thống mạng cáp truy nhập, mạng cáp đường dài.

ĐẶC TÍNH VẬT KÝ, CƠ HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

THÔNG TIN IN NHÃN VÀ QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

- Các thông tin của cáp được in trên mỗi mét chiều dài tuân thủ tiêu chuẩ IEEE P1222. Các thông tin khác sẽ được in theo yêu cầu của khách hàng.

- Chiều dài tiêu chuẩn: Từ 3.000m đến 5.000m/bô bin hoặc đóng theo yêu cầu của khách hàng.

Bình luận